pytanie

  • slide2
  • porady prawne gdańsk

Dofinansowanie z urzędu pracy część 8 - najczęściej popełniane błędy

Z moich obserwacji wynika, że najczęstszym powodem, dla którego wnioskujący o dofinansowanie nie otrzymują środków, o które się starają, są błędy popełnione we wniosku. Nieprawidłowo przygotowany wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy pozbawił wsparcia finansowego większa ilość osób, niż braki w przygotowaniu do planowanego przedsięwzięcia i pisanie całego dokumentu na szybko, razem wzięte. Dlatego też, cały dzisiejszy wpis zostanie poświęcony tematyce pomyłek, które pojawiają się we wnioskach.
 
Błędy pojawiające się we wniosku mogą przybierać różne formy, jak również mieć różna doniosłość. Jedne będą powodować utratę paru punktów. Inne spowodują, że nasz wniosek nie zostanie w ogóle rozpatrzony.
 
Na szczęście, większości pomyłek da się ustrzec, i to na długo, zanim zdecydujemy się złożyć nasz wniosek o dofinansowanie. Poniżej przedstawiam najczęściej popełniane błędy. 
 

Niekompletny wniosek

Błąd, polegający na złożeniu wniosku obarczonego brakami, należy do najbardziej typowych. Niestety, pomyłka tego rodzaju może spowodować, że nasz wniosek nie zostanie rozpatrzony – czyli, nie uzyskamy żadnych pieniędzy.

Błąd niekompletności może być popełniony na kilka sposobów:


Wniosek niedostatecznie uzupełniony


Dotyczy to sytuacji, w których nie uzupełnimy wszystkich pól, które są wymagane. W szczególności może to dotyczyć rzeczy takich jak np. dane personalne, czy nie wskazanie PKD planowanej działalności.

Z wnioskiem niedostatecznie uzupełnionym będziemy mieli do czynienia również w sytuacji, gdy np. nie wymienimy wszystkich dołączonych do niego załączników.

By uchronić się przed tym błędem, zanim oddamy wniosek, należy go uważnie przeczytać. Najlepiej, jeżeli poprosimy o przeczytanie wniosku także osobę trzecią. W ten sposób z łatwością wychwycimy wszelkie braki, których dotąd nie dostrzegliśmy.


Wniosek, w którym brakuje stron/załączników


Chodzi o sytuacje, gdy np. nie dołączymy wymienionych we wniosku załączników, czy też zgubimy gdzieś któreś ze stron wniosku.

I w tym przypadku ryzykujemy nierozpatrzenie naszego podania o przyznanie środków, więc warto zwrócić na ten element szczególną uwagę.

Najłatwiejszym sposobem, by ustrzec się przed pomyłką tego rodzaju, jest policzenie stron wniosku oraz sprawdzenie, czy ilość załączników wskazanych w naszym piśmie zgadza się z liczbą dokumentów do niego dołączonych.

Uważajmy też na sytuacje, w których ilość stron wniosku będzie się niby zgadzać, ale np. część stron zostanie ucięta. Z taką sytuacją najczęściej mamy do czynienia, gdy spieszymy się, i chcąc oszczędzić dodatkowe kartki, drukujemy wniosek np. od 6 strony, a przez dokonanie wcześniejszej edycji, wniosek nam się trochę rozjechał. W taki sposób możemy zgubić np. niektóre rubryki.

Najlepszym sposobem, by uniknąć „poucinanych” stron, jest zmiana formatu pliku na .pdf., a następnie wydrukowanie go bez dokonywani modyfikacji.

Pamiętajmy, że wniosek przed złożeniem musi być trwale zszyty. Taki zabieg uniemożliwi zgubienie się stron skompletowanego wniosku.


Wniosek niepodpisany

Składając wniosek, musimy zwrócić uwagę na to, czy znalazły się na nim wszystkie wymagane podpisy. Dokument ten należy podpisać w każdym miejscu, które sugeruje wzór. Dotyczy to także oświadczeń. 

Przed złożeniem dokumentu sprawdźmy go jeszcze raz dokładnie pod tym kątem. Koniecznie porównajmy też wzór dostępny na stronie urzędu pracy z naszym wnioskiem celem upewnienia się, czy nie usunęliśmy jakiegoś miejsca na podpis podczas edycji.


Zastosowanie błędnego wzoru wniosku

Miejmy na uwadze, że każdy urząd pracy posiada nieco odmienny wzór wniosku. Co więcej, nawet w jednym urzędzie pracy wzór, który pobraliśmy kilka tygodni wcześniej, może znacząco się różnić od tego, który jest obecnie stosowany.

Przed złożeniem wniosków zajrzyjmy na stronę właściwego urzędu pracy celem porównania dostępnego tam wzoru ze stworzonym przez nas dokumentem.


Błędy rachunkowe

Ta kategoria zawiera pomyłki dotyczące wskazanych we wniosku liczb i obliczeń. Błędy takie mają zróżnicowane konsekwencje – jedne nie wpłyną na ocenę, inne mogą spowodować odmowę przyznania środków. W ramach tych błędów możemy wyróżnić kilka podkategorii:


Błędy dotyczące wnioskowanej sumy


Zazwyczaj błąd tego rodzaju polega na wskazaniu we wniosku kwoty przewyższającej tą, którą jest w stanie nam zaproponować urząd pracy.
Czasami zdarzają się też pomyłki polegające na tym, że kwota wskazana słownie i cyframi nie jest taka sama.

Niemniej jednak, najbardziej typową pomyłką jest rozbieżność miedzy wnioskowaną kwotą dofinansowania a wykazanymi zakupami (np. ubiegamy się 12.000 zł, a nasze zakupy/usługi na które zamierzamy przeznaczyć pieniądze, będą nas kosztować (zgodnie z wnioskiem) 11.450 zł.

Przed złożeniem wniosku sprawdźmy więc, czy wszystkie sumy się zgadzają.

Warto też mieś świadomość, że maksymalna ilość środków, o jaką można wnioskować zgodnie z regulaminem przyznawania dofinansowań, może różnić się od tej, jaką maksymalnie może przyznać dany urząd pracy (wynika to z wewnętrznych regulacji urzędów). Jeżeli wcześniej nie dowiadywaliśmy się, jaką sumę przyznaje maksymalnie nasz urząd pracy, koniecznie zadzwońmy do niego z pytaniem, jaka jest maksymalna ilość pieniędzy, o którą możemy się ubiegać.


Błędy w obliczeniach


Powyższe dotyczą wszystkich tych sytuacji, w których wyniki naszych obliczeń są niewłaściwe z matematycznego punktu widzenia. Np. jeżeli nasze koszty wynoszą 2.000 zł miesięcznie, a szacowne przychody 3.000 zł miesięcznie, to wskazanie dochodu na poziomie 2.000 zł jest oczywistym błędem.
 
Błędy te zwykle pojawiają się, gdy modyfikujemy wniosek (np. zmieniając planowane zakupy). Jeżeli dokonywaliśmy zmian we wniosku już po etapie obliczeń, to koniecznie sprawdźmy, czy wyniki naszych działań dalej pozostają poprawne.

Błędy dotyczące osoby i rodzaju przedsięwzięcia

Ta kategoria pomyłek dotyczy sytuacji, w których wnioskodawca stara się o przyznanie dofinansowania z urzędu pracy. z jakiegoś jednak powodu nie może ubiegać się o środki, albo też nie może ubiegać się o środki na jakąś konkretną działalność.
 
Ponieważ ten temat został opisany w jednym z poprzednich artykułów cyklu „Dofinansowanie z urzędu pracy”, zainteresowanych odsyłam do materiału źródłowego.
 

Należy wyraźnie wskazać, że powyższe to jedynie najbardziej typowe błędy, z pośród tych, jakie popełniają osoby ubiegające się o dotacje z urzędu pracy. W żadnym jednak razie, nie są to pomyłki jedyne. Wskazane zestawienie opisuje jednak najczęstsze braki i pomyłki – opierając się nim, jesteśmy w stanie ustrzec się tych najbardziej dla nas kosztownych. Pamiętajmy – czasami poświęcenie paru chwil na korektę naszego dokumentu może być równie istotne, jak długie godziny, które poświęciliśmy na jego napisanie.

Tytułem zakończenia – najczęstszym powodem, dla którego błędy w ogóle się pojawiają, jest pisanie wniosku „na szybko”.W sytuacji, w której nie wygospodarujemy sobie odpowiedniej ilości czasu, nie będziemy w stanie na spokojnie przeczytać naszego tworu – a czasami poświęcenie dosłownie kilkunastu minut na wersyfikację umożliwi nam pozbycie się większości pomyłek.

Gorąco zachęcam też, żeby przed złożeniem wniosku dać go jeszcze komuś do przeczytania. Czasami jako autorzy dokumentu znacznie łatwiej przegapimy obarczone błędami fragmenty, które osobie postronnej od razu rzucą się w oczy. 

 Jeżeli potrzebujesz pomocy w poruszanym temacie, koniecznie napisz lub zadzwoń!

Ta strona używa plików cookies.