pytanie

  • porady prawne gdańsk
  • slide2

Dofinansowanie z urzędu pracy część 4 - procedura krok po kroku

Poprzednie części cyklu „Dofinansowanie z urzędu pracy” miały na celu uzmysłowienie, co można zyskać starając się o dotacje z urzędu pracy, oraz z jakim ryzykiem trzeba się przy tym liczyć. W tym artykule przechodzimy już do konkretów – dowiesz się z niego, jak krok po kroku wygląda procedura ubiegania się o przyznanie dofinansowania.
 

Krok 1 – Ustalenie właściwego urząd pracy

Naszą przygodę powinniśmy zacząć od znalezienie urzędu pracy, w ramach którego będziemy starać się o przyznanie dofinansowania.
 
Przy wyborze urzędu powinniśmy kierować się w pierwszej kolejności naszym adresem zamieszkania. Sprawdźmy, w którym urzędzie powinniśmy się zarejestrować. Ułatwi nam to strony internetowe urzędów pracy, na których wskazana jest właściwość miejscowa tych instytucji (obszar działania).
 
Oczywiście, mamy też do pewnego stopnia „elastyczność” przy wyborze urzędu, w ramach którego przystąpimy do konkursu. Niemniej jednak, jeżeli nie przemawiają za tym jakieś szczególne względy, pozostańmy przy UP, w którym jesteśmy zarejestrowani lub na obszarze którego posiadamy miejsce zamieszkania.
 

Krok 2 – Ustalenie daty składania wniosków

Gdy ustalimy już, do którego urzędu wystąpimy z wnioskiem o przyznanie dofinansowania, musimy określić datę, w której złożymy naszą petycję. Pamiętajmy, że o dofinansowanie z urzędu pracy możemy starać się tylko w określonym przedziale czasowym. Zwykle o dofinansowanie na założenie firmy możemy ubiegać się kilka razy w roku, przez okresy kilkunastodniowe.
  
Ustalenie daty jest dla nas kluczowe, bo potrzebujemy jeszcze czasu, by zarejestrować się w urzędzie jako bezrobotny, a także na to, by prawidłowo uzupełnić wniosek i skompletować niezbędne dokumenty. Kompletowanie dokumentów i uzupełnianie wniosku może zając nawet kilka tygodni.
 
Informacji o terminie przyjmowania wniosków należy szukać na stronie internetowej urzędu pracy, w ramach którego zamierzamy starać się pozyskanie środków.
 

Krok 3 – Zapoznanie się z wzorem wniosku i regulaminem

Każdy urząd pracy posiada własny wzór wniosku, jak również odrębny regulamin. Dokumenty te mogą wraz z upływem czasu być modyfikowane przez urząd. Koniecznie musimy więc dotrzeć do najbardziej aktualnych wersji.
  
Zwykle ww. dokumenty znajdują się w zakładce „dla bezrobotnych i poszukujących pracy” strony internetowej urzędu pracy, w podkategorii „dokumenty do pobrania”, ewentualnie w podkategorii” środki na podjęcie działalności gospodarczej”.
 
Z ww. dokumentów dowiemy się podstawowych informacji na temat tego, jak będzie wyglądało postępowanie konkursowe decydujące o przyznaniu pieniędzy, jakie warunki należy spełnić, by móc ubiegać się o dotacje z urzędu pracy, jakie dokumenty trzeba skompletować, czy jak należy uzupełnić wniosek.
 
Oczywiście, szczegółowe informacje dotyczące wszystkich ww. zagadnień znajdziesz też w ramach cyklu, który właśnie czytasz. Niemniej jednak i tak zachęcam Cię do zapoznania się z dokumentami na stronie Twojego urzędu pracy. Wytyczne udostępniane przez poszczególne urzędy różnią się miedzy sobą (np. jedne zezwalają na zakup samochodu, inne nie). Warto więc poświęcić chwilę na lekturę regulaminu i wzoru wniosku, gdyż dokumenty te mogą zawierać bardzo cenne informacje, często precyzując materię przedstawianą w ramach cyklu, który właśnie czytasz.
 

Krok 4 – W razie wątpliwości - telefon do urzędu pracy

Nie wszystkie dane znajdziesz w regulaminie przyznawania środków czy na stronie internetowej urzędu pracy. Część danych, często tak istotna, jak chociażby wysokość przyznawanych środków, nie jest nigdzie publikowana.
  
Warto skonsultować się z pracownikiem urzędu i wypytać o wszystkie interesujące nas dane. Przy odrobinie szczęścia możemy dowiedzieć się też, ile wniosków składano przy ostatnim konkursie czy jaki próg punktowy wystarczył ostatnio na otrzymanie dofinansowania.
 

Krok 5 – Określenie działalności

Większość osób od początku wie, w przybliżeniu, czym chce się zajmować. Gdy mamy już pewność co do profilu naszej działalności, pozostaje nam odnaleźć w Polskiej Klasyfikacji Działalności odpowiednią kategorię obejmującą nasze pole działania.
 
Polska Klasyfikacja Działalności jest dostępna na stronie internetowej http://www.klasyfikacje.gofin.pl/. Obejmuje ona całkiem pokaźną ilość kategorii.
 
Jeżeli więc nie jesteśmy pewni, jakie PKD mamy podać w naszym wniosku, warto poszukać pomocy w wyszukiwarce Google.pl – wpisując to czym mamy zamiar się zajmować z dopiskiem PKD. Przykład – „Strzyżenie psów PKD”. W ten sposób powinniśmy trafić na dość potężny zasób sugestii. Tu istotna uwaga – pamiętajmy, że wyszukiwarka internetowa, a tym bardziej osoba wypowiadająca się na forach internetowych, nie za zawsze ma rację. Jeżeli więc mamy jakiekolwiek wątpliwości co do kategorii, pod którą łapie się nasze przedsięwzięcie, koniecznie skorzystajmy z pomocy profesjonalisty. Błędnie wskazana kategoria może przeważyć o tym, czy otrzymamy dotację na rozpoczęcie działalności.
  
Jeżeli jednak nie wiemy jeszcze dokładnie, co chcemy robić, to koniecznie na tym etapie musimy to określić. Najlepiej wnioskować o dotację na działalność, w której mamy największe doświadczenie (np. zdobyte jako pracownik w firmie o podobnym profilu). Dobrym pomysłem jest też staranie się o środki na przedsięwzięcie, do którego predysponuje nas nasze wykształcenie. Odradzam natomiast próbę pozyskania pieniędzy na cel, który nas pasjonuje, ale nie wynika z naszej ścieżki kariery, doświadczenia, czy edukacji.
 

Krok 6 – Kompletowanie dokumentów i załatwianie formalności

Po zapoznaniu się z wnioskiem i regulaminem wiemy już wstępnie, czego będziemy potrzebować.
  
W pierwszej kolejności odszukajmy dokumentację naszej dotychczasowej kariery zawodowej (świadectwa pracy, umowy o dzieło, etc.), potwierdzenia odbycia kursów i szkoleń, dyplomy ukończenia szkół.
  
Następie zdobądźmy deklaracje współpracy (szerzej o tej kwestii w kolejnych odsłonach cyklu).
 
Zastanówmy się też nad formą zabezpieczenia umowy. Będziemy potrzebować albo odpowiedniej ilości gotówki zdeponowanej na rachunku bankowym, albo poręczycieli (w przypadku niektórych urzędów pracy możliwe są też inne formy zabezpieczenia). Szerzej o tej kwestii w kolejnych odsłonach cyklu.
 

Krok 7 – Planowanie przeznaczenia dotacji

Przed przystąpieniem do uzupełniania naszego wniosku warto zaplanować sobie, co zamierzamy nabyć za wnioskowane środki. Zagadnieniu temu poświęcę osobny artykuł w ramach niniejszego cyklu.
 

Krok – 8 Uzupełnienie wniosku

Mając już większość dokumentów i wyobrażenie o swojej przyszłej działalności przystępujemy do uzupełniania wniosku. Temu zagadnieniu zostanie poświęcony zupełnie odrębny artykuł w ramach cyklu „Dofinansowanie z urzędu pracy”.
 

Krok 9 – Rejestracja w urzędzie pracy

Krok ten dotyczy jedynie osób, które jeszcze nie posiadają statusu bezrobotnego. Muszą one pamiętać, że nabycie takiego statusu może zająć kilka dni (przy komplikacjach), warto więc dokonać tej czynności z wyprzedzeniem (tak by nie przekroczyć terminu składania wniosków).
 

Krok 10 – Umówienie się na rozmowę z doradcą

Gdy nasz wniosek jest już uzupełniony pozostaje nam umówić się z pracownikiem urzędu pracy, który przeprowadzi z nami rozmowę. Na spotkanie takie możemy umówić się telefonicznie, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem.
 
Na tym etapie potrzebujemy już uzupełnionego wniosku. Przed spotkaniem warto się przygotować – zostaniemy poproszeni o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących planowanego przedsięwzięcia.
 

Krok 11- Złożenie wniosku

Gdy dopełnimy już wszystkich formalności i skompletujemy wszelkie dokumenty pozostaje nam złożyć nasz wniosek w urzędzie. Pamiętajmy by sprawdzić, czy jest kompletny i podpisany. Nie zapomnijmy też o tym, by zmieścić się w terminie.
 

Krok 12 – Oczekiwanie

Po złożeniu wniosku pozostaje nam czekać na wynik konkursu. Może to zająć kilka tygodni, zależnie od urzędu.
 

Krok 13 – Podpisanie umowy i udzielenie zabezpieczenia

Gdy nasz wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, zostaniemy wezwani do urzędu pracy w celu podpisania umowy. Równolegle z tym, zobowiązani będziemy do udzielenia zabezpieczenia. Jeżeli wybraliśmy poręczycieli – należy ich poinformować w jakim terminie i z jakimi dokumentami będą musieli się pojawić.
 
Dotarliśmy do końca. Teraz masz już świadomość, jakie czynności będziesz musiał wykonać, by otrzymać upragnione dofinansowanie z urzędu pracy. Wyżej opisany sposób postępowania nie jest jakąś obowiązkową procedurą – jest to jedynie zestaw sugestii. Niemniej jednak, zachęcam cię, byś starając się o dotację postępował zgodnie z nim – w ten sposób żaden z etapów Ci nie umknie.
  
Wiele z opisanych wyżej punktów zostało lub zostanie szerzej opisane w ramach innych artykułów z cyklu „Dofinansowanie z urzędu pracy”. Zachęca więc do śledzenia kolejnych odsłon serii.
 
Jeżeli potrzebujesz pomocy w poruszanym temacie, koniecznie napisz lub zadzwoń!
Ta strona używa plików cookies.