pytanie

  • slide2
  • porady prawne gdańsk

Prawo do opieki nad dzieckiem w konkubinacie

Związki nieformalne, choć coraz powszechniej spotykane, wciąż pozostają dla wielu tematem tabu. Takie środowisko stanowi doskonałą pożywkę dla dezinformacji, co niestety skutkuje brakiem wiedzy na temat tego, co jest rzeczywistym skutkiem życia w konkubinacie, a co jedynie rozpowszechnionym mitem. Jednym z ciekawszych niedomówień, z jakim niejednokrotnie się spotkałem, była kwestia prawa do opieki nad dzieckiem w konkubinacie – i temu właśnie zagadnieniu się przyjrzyjmy.
 

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy i w jego trakcie

Nie będzie przesadą stwierdzenie, że w dzisiejszym świecie najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa niejednokrotnie bywa wiedza osób w nim zatrudnionych. Aktywo to jest znacznie trudniejsze do pozyskania niż kapitał, a jego utrata może narazić firmę na poważne straty. Pracownik, który zdecyduje się opuścić szeregi przedsiębiorstwa, nie tylko pozbawia swojego dotychczasowego pracodawcę własnej wiedzy i doświadczenia, ale również sprowadza ryzyko rozpoczęcia konkurencyjnej, niejednokrotnie dobrze prosperującej działalności. Nie powinno więc dziwić, że kluczowy personel jest proszony o podpisanie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jak i w jego trakcie. Czy jednak dokument taki może w pełni dowolnie kształtować stosunek pracodawca-pracownik? Jakie cechy powinien mieć, by w pełni chronić interesy przedsiębiorstwa? Oraz w jaki sposób pracownik może bronić się przed nadużyciami pracodawcy w tej materii?

Czytaj więcej...

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – najczęstsze błędy

Nikt nie lubi mieć długów. Nauczyliśmy się jednak żyć w świecie, w którym niemal zawsze jesteśmy komuś coś winni. Czasami jest to drobna suma, którą pożyczyliśmy od przyjaciela. Czasami rata kredytu bankowego, dzięki któremu udało nam się zakupić wymarzone mieszkanie. Tak pojmowane długi bywają bardzo pomocne i pomagają szybciej osiągać cele. Niemniej jednak, czasami pozornie błaha decyzja sprawi, że utracimy płynność finansową i zaczniemy spóźniać się z terminową spłatą naszych zobowiązań. Jeżeli proces nie zostanie dostatecznie szybko powstrzymamy – możemy wpaść z w kłopoty, z którymi nie będziemy sobie w stanie poradzić konwencjonalnymi środkami. W tym miejscu prawodawca umożliwił nam jednak rozwiązanie sytuacji, a jest nim ogłoszenie upadłości osoby fizycznej.
 

Czytaj więcej...

Od długu do egzekucji – jak wygląda cały proces dochodzenia należności?

Sytuacja, w której ktoś zalega z zapłatą należnych nam pieniędzy nie jest w żadnym razie komfortowa. Fakt, że zostaliśmy pozbawieni możliwości dysponowania środkami, które prawnie się nam należą, w połączeniu z ryzykiem, że możemy ich już nigdy nie odzyskać, niejednemu potrafi spędzić sen z powiek. Jak więc w najszybszy sposób wybrnąć z tej nieprzyjemnej sytuacji i odzyskać przysługującą nam wierzytelność?

Czytaj więcej...

Czy polskie sądy są zbyt tanie?

W ostatnich dniach listopada i pierwszych dniach grudnia 2017 roku w sejmie przedstawiono pomysł, by pod pretekstem „walki z pieniactwem” zwiększyć wysokość opłat sądowych. Niektóre spośród stawek miały zostać powiększone nawet kilkukrotnie, jak np. wzrost z 600 zł za złożenie pozwu rozwodowego do 2000 zł. Deklaracje takie wzbudziły powszechne oburzenie, przez co w chwili obecnej odpowiedzialni za całe zamieszanie zaczęli wycofywać się z proponowanych przez siebie zmian. Całe to zamieszanie uświadamia jednak jeden zasadniczy problem – czy obecne sądy są rzeczywiście zbyt tanie, przez co prowokują pieniaczy do masowego składania pism procesowych?
 

Czytaj więcej...

Odszkodowanie za hałas samolotów

Port lotniczy zorganizowany w niewielkiej odległości od miejsca zamieszkania często bywa dość uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Ciągłe starty i lądowania samolotów wywołują znaczny hałas, którego poziom potrafi skutecznie utrudnić prawidłowe funkcjonowanie osób zamieszkałych w niewielkim oddaleniu od lotniska. Jest jednak sposób, by uzyskać rekompensatę za taki stan rzeczy – niestety, zazwyczaj trzeba się spieszyć.
 

Czytaj więcej...

Ekonomika procesowa – czyli kiedy nie wnosić sprawy, nawet, gdy racja jest po naszej stronie

Polski system prawny, choć nie tak straszny, jak starają się go rysować niektóre media, nie jest w żadnym razie doskonały. Chociaż w przypadku większości spraw dochodzenie swoich roszczeń nie stanowi większego problemu, to jednak istnieją przypadki, w których nawet racja po naszej stronie nie uzasadnia wniesienia pozwu, gdyż może to wywołać więcej problemów niż korzyści. Poniżej dzielę się moimi przemyśleniami na ten temat.
 

Czytaj więcej...

Umowa o obsługę prawną

Udając się do radcy prawnego bądź adwokata często stajemy przed koniecznością podpisania umowy, która będzie regulować stosunek między nami, a naszym pełnomocnikiem. Sytuacja taka jest jednak dość kłopotliwa – w końcu tworzenie umów jest jedną z czynności, którą prawnicy trudnią się zawodowo. Jak więc określić, czy rozbudowane zapisy znajdujące się w przedkładanym nam dokumencie są oby na pewno konieczne, a nie znajdują się w nim tylko po to, by polepszyć sytuację zleceniobiorcy naszym kosztem?
 

Czytaj więcej...

Złe prawo

Stworzenie systemu prawnego, który będzie działał w sposób bez zarzutu, jest zadaniem niewykonalnym. Niezależnie, czy obierzemy drogę maksymalnego sformalizowania obowiązujących przepisów nie pozostawiając sądom niemal żadnej roli decyzyjnej, czy też, zgoła odmiennie – zaniechamy regulacji, pozostawiając rozstrzyganie spraw wyłącznie uznaniu sędziowskiemu, to i tak nie uda się stworzyć utopii, w której każdy wydany wyrok będzie całkowicie sprawiedliwy (pomijając zupełne fakt, że samo poczucie sprawiedliwości jest dynamiczne i bardzo subiektywne). Nie powinno więc zaskakiwać, że w obliczu niemożliwości stworzenia idealnego systemu prawnego również polskie prawo będzie obarczone szeregiem problemów.
 

Czytaj więcej...

Alimenty na dziecko pełnoletnie

Choć większości osób alimenty kojarzą się niemal wyłącznie z obowiązkiem utrzymywania małoletnich dzieci, to w istocie polskie prawo przewiduje znacznie szerszy zakres korzystania z tej instytucji. Poza małoletnimi dziećmi obowiązek alimentacyjny może dotyczyć członków rodziny, byłego małżonka, powinowatych, no i oczywiście dzieci pełnoletnich.
 

Czytaj więcej...

Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada

Zdrada (wliczając w to także trwały związek emocjonalny bądź fizyczny z inną osobą) stanowi jedną z najczęstszych przyczyn rozkładu pożycia (około jedna czwarta wszystkich przypadków), jaką przed obliczem sądu deklarują rozstający się małżonkowie.

Czytaj więcej...

Ta strona używa plików cookies.